Trädgård - Kontakta oss


Kontaktuppgifter

Det är ett stort antal personer involverade i satsningen genom det breda nätverk som tillsammans jobbar med att ta fram och sprida intressant kunskapsmaterial som satsningen erbjuder. Vill du komma i kontakt når du oss på info@extremvader.se eller genom att kontakta någon av oss:
 

Lotta Drabe-Vesterlundlotta.drabe-vesterlund@lrf.se
Civilekonom
Projektledare
Det är fantastiskt att få leda denna stora satsning som inom trädgårdsnäringen är unik i sitt slag. Det är ett hedersuppdrag som ska ge såväl det enskilda odllingsföretaget ökade möjligheter att stärka sin konkurrenskraft trots de utmaningar vi står inför vädermässigt. På så sätt stärker vi även landsbygden och Sveriges fortsatta möjligheter till livsmedelsförsörjning.

 

Karolina Sahlekarolina.sahle@lrf.se
Trädgårdsingenjör med master inom växtskydd
Rådgivningsexpert inriktning Odlingstekning för växtskydd
Jag är intresserad av små insekter och stora odlingssystem och ser fram emot att tillsammans arbeta med de nya utmaningar som klimatförändringar och extremväder ställer oss inför. 


 

Thilda Håkansson, Hortonom, thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se
Hortonom

Rådgivningsexpert inriktning Vatten 
Efter flera år som trädgårdsrådgivare främst till bärodlare så  ser jag mycket fram emot att kompetensutveckla mig mer inom bevattningsteknik och vattenbehov. Jag har upplevt flera säsonger då vatten varit en bristvara men även där ett vattenöverskott haft förödande konsekvenser. Vattentillgång är en förutsättning för trädgårdsodling och det blir ännu viktigare när vi går mot en framtid där extrema väderförhållanden blir vanligare. Jag ser även att precisionsbevattning med ny teknik är ett viktigt framtidsämne som  både kan spara vatten och öka skördar.  

 

Linda-Marie Rännbäck, linda-marie.rannback@hushallningssallskapet.se
Hortonom/Agronomie Doktor/Gymnasielärare
Rådgivningsexpert inriktning Vatten
Hållbarhet är ett ledord som jag burit med mig genom yrkeslivet. Det känns därför värdefullt och spännande att med projektet få bidra till att upprätthålla och utveckla ett hållbart nyttjande av vatten, denna oumbärliga resurs i trädgårdsodlingen.

 

Jonas Jönsson, jonas.jonsson@hushallningssallskapet.se
Agronom
Rådgivningsexpert inom Vatten
Jag är grönsaksmänniska som jobbat i olika delar av grönsaksindustrin. Jag har upplevt många gånger hur vatten påverkar grödan både i skörd och kvalité. Tillgången till ett bra vatten är en förutsättning för att lyckas med odlingen.

 

Elin Windfäll, elin.windfall@lrf.se
 Hortonom
Projektkoordinator
Arbetar
på LRF Trädgård som expert på hållbarhet och opinionsbildning. Är projektkoordinator för satsningen.
Ett oerhört viktigt projekt som utgår från de behov som trädgårdsföretagarna uttryckt för att st
ärka konkurrenskraften vid en framtid med mer extremt väder

 

Lotten Lundgren, lotten.lundgren@lrf.se (föräldraledig tom aug. 24)
Hortonom
Rådgivningsexpert inriktning Odlingsteknik för växtskydd
Växtskydd är som bekant en av de stora utmaningarna i odling, och ingen vet säkert hur problemen kommer förändras när klimatet förändras. Jag vill bidra till att du som odlare får mer kunskap om vad som väntar och hur du kan stärka ditt
odlingssystem för att hantera förändringarna.

Ingela Jönsson,ingela.jonsson@lrf.se
Projektekonom, LRF Trädgård

I styrgruppen finns följande personer:

Marcus Söderlind, ordförande LRF trädgårdsdelagation
Hilda Runsten, LRF Miljö och Energi
Magnus Franzen, Statens Jordbruksverk
Anna-Mia Björkholm, Hushållningssällskapens förbund