Trädgård

Här kommer du hitta kunskap och bli inspirerad!

Över tid kommer vi samla och publicera faktablad, kursdokumentation, filmer och annat som skapas genom satsningen
Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder.

Även webinarier och andra aktiviteter som filmats och kan göras publikt kommer du hitta här

Innehållet kategoriseras oftast under rubrikerna Vatten, Odlingsteknik för växtskydd eller Extremväder