Trädgård

Här kommer du hitta kunskap och bli inspirerad!

Över tid kommer vi samla och publicera faktablad, kursdokumentation, filmer och annat som skapas genom satsningen
Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder.

Även webinarier och andra aktiviteter som filmats och kan göras publikt kommer du kunna hitta här

Innehållet kategoriseras oftast under rubrikerna Vatten, Odlingsteknik för växtskydd eller Extremväder

 

 

Välj Förhandsgranska om du vill se vilka poster som visas här.