Trädgård

Gårdsnära kurser - vi kommer till dig!

Kurserna ingår i LRF Trädgårds satsning ”Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder”. På den gårdsnära kursen får du besök av en utbildare från Hushållningssällskapet eller LRF Trädgård och tillsammans går vi igenom olika ämnen relaterade till framtida extremväder.

Upplägg
Varje kurs inleds med ett digitalt möte eller telefonsamtal (1 timme) där vi går igenom gårdens grundförutsättningar, bakgrund kring ämnet samt även eventuella förberedelser för besöket. Därefter planerar vi in ett besök på din gård, med rundvandring och övningar . Gårdsbesöket beräknas vara ca 3 timmar. Kurserna är ett sätt för dig att lära dig mer om ämnet i fråga för att du ska kunna ta välgrundade beslut i din odling!

Kostnad
Varje kurs kostar 500 kr ex moms och hålls på din gård tillsammans med dig.

Målgrupp
För att kunna gå en gårdsnära kurs ska deltagaren äga eller arrendera åkermark samt ha F-skattsedel och sälja trädgårdsprodukter. Den som planerar starta odling ska äga eller arrendera åkermark och ha beställt plantor, fröer och annat förbrukningsmaterial för att börja odla trädgårdsgrödor (eller understödjande grödor=förberedelse av marken) 2025.

Vi erbjuder gårdsnära kurser inom följande områden:

  • Bevattning av grönsaker och bär
  • Dränering
  • Förbättrad jordhälsa med understödjande grödor i grönsaksodling 
  • Förbättrad jordhälsa med understödjande grödor i frukt och bärodling
  • Lär känna din jord
  • Vattenkvalitet
  • Lagar och regler vid vattenuttag

Du läser mer och bokar HÄR!