Trädgård

Demonstrationsodlingar 2024

           

Under 2024 planeras ett flertal demoodlingar och teknikvisningar runt om i landet. På kartan kan du se var du kommer kunna besöka demonstrationerna under säsongen.

Syftet är att testa nya odlingstekniker och ny teknik för att vara bättre rustade inför framtida väder och extrema väderhändelser. Ofta har vi blickat ut mot Europa, och de områden som redan nu brottas med utmaningar vi ser inför framtiden. Demoodlingarna arrangeras av rådgivare på olika platser i landet, för att stärka både rådgivare och odlare nationellt. Under säsongen kommer vi bjuda in till demovisningar, ordna kurser och skapa bestående material för framtiden. 

Aktuella demovisningar

(Listan uppdateras kontinuerligt)

Logården, Grästorp:
Höstsådda mellangrödor i ekologisk Trädgårdsodling, 19 juni, kl. 11-17

Båstad:
Hageltak i fruktodling, 24 juni

Öland
Bevattningsteknik/sortprovningen jordgubbar, 10 juli (Inbjudan med mer info kommer publiceras inom kort.)

Öjebyn
Fältdag på Öjebyn Agro Park - demo med tema bevattning, 22 augusti 

Läs mer om de olika demoodlingarna
Understödjande grödor x 3 
Var: Västra Götaland x 2 och Mälardalen 
Målgrupp: Småskalig grönsaksodlinTest av arter i olika jordar och grödor. Vi lär oss hur arterna bäst etableras, tas om hand och avdödas i småskalig odling. Effekter på nyttodjur och jordens fukthalt mäts
Bevattning x2
Var: Norrbotten
Målgrupp: Småskalig grönsaksodling
Här demonstreras precisionsbevattning med hjälp av teknik. Handhavande och bieffekter med droppbevattning, tex hur ogräs påverkas. Vi räknar också på bevattningen, hur mycket vi ska vattna och vad det kostar.
 
Precisionsbevattning i bär
Var: Skåne, Asmundtorp
Målgrupp: Bärodlare
Visning av beslutsstöd, sensorer och evapotranspiration. Här undersöks skillnader på fukthållande förmåga i två olika substrat. Vattenåtgång och dräneringsprocent följs
Bekämpning av trips i bär
Var: Skåne, Asmundtorp
Målgrupp: Bärodlare
Demon ska visa på hur trips kan bekämpas genom fysiska hinder och massfångst.
Tripsnät och klisterfällor används i kombination med doftämnen (feromon, kairomon). Tripsen räknas och artbestäms
Bevattningsteknikens effekter på olika jordgubbssorter
Var:
Torslunda, Öland

Målgrupp: Bärodlare
Här visas tre olika beslutsstöd för bevattning och hur de påverkar olika sorter av jordgubbar och smulgubbar. Bevattningsbudget och vattentillgång mäts liksom påverkan på skördekvaliteten.
 
Vinderosion i sådda grödor x2
Var: Åhus och Ystad, sandflyktkänsliga jordar
Målgrupp: Grönsaksodlare
Målet är att visa möjligheten precisionsodling ger att etablera skyddsgröda redan på hösten.
Höstvete etableras som skyddsgröda mellan lökraderna redan på hösten före lökodlingen etableras. Odlingssystemet kan hjälpa dig att förhindra vinderosion. Eventuella sidoeffekter på ogräs, näring och markfukt iakttas.
 
Täckodling i storskalig grönsaksodling
Plats: Borgeby
Målgrupp: Grönsaksodlare
Vitkål, rödbetor och äter etableras i täckmaterial. Effekten av att använda en täckgröda odlad på platsen undersöks. Markfukten, trycket från skadegörare, skörden och näringsuptaget i den skördade biomassan och skörderesterna följs.
 
Innovativa IPM-strategier mot skadeinsekter i grönsaker
Var: Borgeby
Målgrupp: Grönsaksodlare
Här kommer modeller för samodling av grönsaker och push- & pull-gröda visas. Vitkål, sallat, höstkorn, strandkrassing kombineras med blomsterremsor.
Syftet är att visualisera hur ett odlingssystem med olika grödor med både fysisk barriär och attraktion förvirrar eller lockar skadeinsekter.
 
Droppbevattning i storskaliga odlingssystem
Var: Skåne, Borgeby
Målgrupp: Storskaliga grönsaksodlare
Här förevisas möjligheten att spara vatten på riktigt med droppteknik och placering av näringen vid rotzonen.
Droppsystem etableras i sådd morot/lök med näringstillförsel via vatten och effekterna på växtskydd, ogräsförekomst, vatten och näringstillförsel studeras.
 
Recirkulering av bevattningsvatten
Var: Västra Götaland, Essunga plantskola
Målgrupp: Plantskola
Test olika odlingsbäddar för recirkulering av vatten i odling i kruka utomhus.
Hur mycket måste en odlingsbädd kosta? Och hur påverkas växterna?
Under året pågår också en ERFA-grupp där vi tillsammans fördjupar oss i olika delar i recirkulering
Hagelnät och regntak
Var: Nordvästra Skåne, Ranviks trädgård
Målgrupp: Frukt
Hagelnät är vanligt i exempelvis Tyskland för att skydda frukten mot hagelskador. Förekomsten av hagel riskerar att öka i framtiden. Vi studerar de praktiska momenten med att installera och odla under nätet, och mäter hur solinstrålningen påverkas.